Alltid ajour med regnskap i skyen

Regnskap trenger ikke lenger være på etterskudd, gammeldags og tungvindt…
webRegnskap kombinerer moderne regnskapsrutiner med fordelene ved skybasert teknologi. Dette gir rasjonell regnskapsførsel, og du får en unik tilgjengelighet til ajourført og relevant regnskapsinformasjon.

Krav til våre kunder

Vi legger til grunn at du er interessert i å ta i bruk disse nye mulighetene, og ønsker å jobbe moderne og «papirløst»:

  • du får din egen mailadresse hos oss som alle bilag sendes/skannes til
  • du fakturerer på web, og sender ut faktura (elektronisk) med KID
  • vi kobler opp banken din, slik at du kan foreta utbetalinger direkte fra systemet
    (NB: du slipper å registrere regninger og lange kid-nr i nettbanken)

Hva du får hos oss

Du kan enkelt logge inn via din nettleser – fra din laptop, ditt nettbrett, eller til og med din smarttelefon. Du trenger bare én innlogging, selv om du har flere firma. Systemet er tilgjengelig døgnet/året rundt, og gir deg dermed tilgang «når-som-helst» fra «hvor-som-helst».

Du får din egen mailadresse for all skriftlig kommunikasjon med oss. Dessuten får du én ansvarlig regnskapsfører som er ditt faste kontaktpunkt. Før igangkjøring tar vi ett eller flere møter for å gjennomgå rutiner, oppsett og opplæring, og planlegger oppstarten godt. Møter kan skje både fysisk og over nett/telefon (f.eks. Skype).

Vi tilbyr en årlig «service» og felles gjennomgang av regnskapet ditt. Utover dette avtales rapportering og økonomisk rådgivning etter behov. Du kan til enhver tid se brukervennlige rapporter hvor du både finner summer og enkeltbilag.

Les også mer om våre bransjetilpassede løsninger.

Årsregnskap og revisjon

Utover periodiske avstemminger og rapportering av offentlige avgifter, utarbeider vi fullt årsregnskap og likningspapirer. For revisjonspliktige klargjøres regnskapet for webRevisjon, som gir revisor en tilrettelagt tilgang til alle tall, rapporter og øvrig dokumentasjon. Dette muliggjør effektiv revisjon både ved årsslutt og gjennom året. Revisortilgangen er gratis.