Lønn fra-A-til-Å

Vi tilbyr webLønn ofte som en del av regnskapet, men påtar oss også rene lønnsoppdrag tilpasset bedriftens behov.

Det skjer mye på lønnsområdet for tiden. Vi er på plass med håndtering av elektronisk skattekort som gjelder fra 01.01.2014, og klar til å ta i bruk A-melding som kommer i løpet av året (obligatorisk fra 01.01.2015).

De fleste skanner/oversender timelister, lønnsgrunnlag, reiser og utlegg til sin faste adresse hos oss. For de som har et større antall ansatte eller bestemte behov, kan det benyttes webbaserte moduler for både timeregistrering og reiseregistrering. Uansett får de ansatte tilsendt sine lønnsslipper elektronisk.

Noen eksempler på våre lønnstjenester:

  • Lønnskjøring med fastlønn, timelister, provisjoner, trekk etc
  • Reiseregninger, utlegg, bil, diett, godtgjørelser
  • Oppfølging av pensjonsordning/OTP
  • Ajourhold av ansattregister/AA-registeret

  • Overføring av lønnsutbetaling til bank
  • Rapportering av arbeidsgiveravgift/skattetrekk
  • Årsavslutning, lønns- og trekkoppgaver