Support

Innlogging

Klikk på logoen nedenfor for å få logge inn på regnskapssystemet.
For hjelp med riktige innstillinger i Internet Explorer: klikk her

 

Fjernhjelp

Klikk på linken for Windows/PC eller Apple/Mac,
og svar [Kjør/Run] og deretter [Ja/Yes]:

windows apple