Bransjeløsninger

Ofte er ikke et bilag bare et hvilket-som-helst-bilag… Det må settes inn i en sammenheng og krever forståelse for virksomheten som drives — bransjekunnskap!

Gjennom mange års erfaring har vi opparbeidet omfattende kunnskap innen en rekke bransjer, og kan tilby spesielt god kompetanse og tilpassede løsninger for disse.

Handel

Omfatter både ordinær butikkhandel, netthandel og kjededrift. Vi samarbeider blant annet med PCK / Com2getherbutikkdatasystem integrert mot regnskapet. Vi har erfaring med flere typer netthandelsløsninger, og takler betalings-/oppgjørsløsninger registrert for bruk i Norge (f.eks. Nets, Point, Diners, Amex, Paypal, iZettle). Vi har også lang erfaring med import/eksport, herunder mva-håndtering, tollkreditt etc.

Eiendom/utvikling

Innenfor eiendom strekker vår kompetanse seg fra den utleie til eiendomsutvikling (nybygg/rehab). Vi har på plass gode rutiner for utleiefakturering (fast/variabel), herunder indeksregulering og avregning av fellesutgifter, samt rutiner for betalingsoppfølging i samarbeid med Intrum-Justitia. Avgiftsproblematikk i form av forholdsmessig fradrag og justeringsregler er vi godt kjent med. Utviklingsprosjekter dekker både egenregi og oppdrag, herunder prosjektleveranser fra underleverandør til større entrepriser.

Konsulent/IKT

Våre løsninger er spesielt godt egnet for alle som driver konsulentvirksomhet (f.eks. rådgivning, ingeniørtjenester, rekruttering, programmering, support). Det passer utmerket for folk som ofte er på farten og behøver tilgang til fakturering, timeregistrering, betaling etc fra ulike steder og til ulike tider. Samtidig kan vi fungere som «back-office» og reserveløsning når ting haster eller oppgaver må omprioriteres i en ellers hektisk hverdag.

Helse

Helsesektoren opplever store omstillinger, og det skjer mye spennende i denne bransjen – ikke minst på teknologisiden. Vi sitter med kompetanse innen ordinær klinikkdrift, men også på tjenesteleveranser inn mot helsesektoren. Avgiftsutfordringer, oppgjørsordninger og betalingsløsninger er typiske problemstillinger. Samtidig støtter våre systemer elektronisk handelsformat, og kan både sende ut EHF-faktura (som etterhvert kreves av alle offentlige instanser) og motta inngående fakturaer på dette formatet.

Konsern

Vi har mange konsernkunder, og jobber gjerne med konserner – både norsk og internasjonale. Vi har gode rutiner for håndtering av internhandel/internprising, og oppfølging av konsernmellomværende og konsernkontoordninger. Vi tilbyr tilpassede rapportløsninger for konserner, og har effektive metoder for eliminereinger og konsolidering.