Økonomisk rådgivning

Vi er opptatt av at du som vår kunde skal jobbe smart og drive lønnsomt.
Vi kan hjelpe deg i gang med ny virksomhet, og vi kan hjelpe deg med forbedringer i dagens drift.

Med utgangspunkt i webRegnskap kan vi hjelpe deg å lage gode rapporter med relevant informasjon som gir deg bedre oversikt og kontroll.

Noen eksempler på våre rådgivningstjenester:

 • Oppstart av ny virksomhet – valg av selskapsform, stiftelsespapirer, Brønnøysund
 • Forbedring av rapporter og rutiner – få oversikt og kontroll
 • Likviditetsstyring – få kontroll på ut-/innbetalinger
 • Effektivisering – utforme rasjonelle rutiner og arbeidsflyt
 • Omorganisering – få hjelpe til gjennomføring endringsprosesser
 • Budsjettering – sette mål, planlegge og følge opp
 • Controlling – analysere avvik og forbedringspotensiale
 • Kostnadskutt – hvordan prioritere og fjerne unødvendige kostnader
 • Anbud/innkjøp – hvordan planlegge og gjennomføre større innkjøp
 • Styre-/strategiarbeid – beslutningsunderlag for å ta riktige beslutninger
 • Selskapsendringer – emisjoner, oppkjøp, fisjon, selskapsstruktur
 • Systemvalg –  hjelp til å velge og implementering nytt IT-system
 • Excel-kurs – hvordan jobber smartere med regneark